Máy hút khói


Máy hút mùi Sunhouse SHB 6119B

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6119B chính hãng giá giảm từ 2,100,000đ xuống còn 1,365,000đ

1,365,000đ 2,100,000đ -35%

Máy hút mùi vỏ inox SUNHOUSE SHB6118I chính hãng giá tốt

Máy hút mùi vỏ inox SUNHOUSE SHB6118I chính hãng giá tốt chính hãng giá giảm từ 2,690,000đ xuống còn 1,475,000đ

1,475,000đ 2,690,000đ -45%

Máy hút mùi siêu áp công suất hút 1100 m3/h mạnh mẽ ống thoát có thể chạy 100m

Máy hút mùi siêu áp công suất hút 1100 m3/h mạnh mẽ ống thoát có thể chạy 100m chính hãng giá giảm từ 2,290,000đ xuống còn 1,832,000đ

1,832,000đ 2,290,000đ -20%

Quạt hút thông gió đa chức năng, hút khói thuốc trong phòng, hút mùi bếp di động....

Quạt hút thông gió đa chức năng, hút khói thuốc trong phòng, hút mùi bếp di động.... chính hãng giá giảm từ 619,000đ xuống còn 470,000đ

470,000đ 619,000đ -24%

Máy Hút Khói Thiếc Hàn Hakko 493 ( Tặng Kèm 2m ống )

Máy Hút Khói Thiếc Hàn Hakko 493 ( Tặng Kèm 2m ống ) chính hãng giá giảm từ 339,000đ xuống còn 328,830đ

328,830đ 339,000đ -3%

Máy Khử Hút Mùi Cao Cấp SUNHOUSE SHB6118B

Máy Khử Hút Mùi Cao Cấp SUNHOUSE SHB6118B chính hãng giá giảm từ 1,650,000đ xuống còn 1,340,000đ

1,340,000đ 1,650,000đ -19%

Máy Khử Mùi Âm Tủ Cao Cấp CANZY CZ7002G

Máy Khử Mùi Âm Tủ Cao Cấp CANZY CZ7002G chính hãng giá giảm từ 3,750,000đ xuống còn 1,919,000đ

1,919,000đ 3,750,000đ -49%

Máy Khử Mùi Cao Cấp CANZY CZ7002G BLACK 2020

Máy Khử Mùi Cao Cấp CANZY CZ7002G BLACK 2020 chính hãng giá giảm từ 1,890,000đ xuống còn 1,890,000đ

1,890,000đ 1,890,000đ

Máy Khử Mùi Cao Cấp INOX CANZY CZ2060 INOX

Máy Khử Mùi Cao Cấp INOX CANZY CZ2060 INOX chính hãng giá giảm từ 2,350,000đ xuống còn 2,350,000đ

2,350,000đ 2,350,000đ

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002SYP..New 2019

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002SYP..New 2019 chính hãng giá giảm từ 1,790,000đ xuống còn 1,790,000đ

1,790,000đ 1,790,000đ

Máy Khử Mùi INOX Cao Cấp SUNHOUSE SHB6118I

Máy Khử Mùi INOX Cao Cấp SUNHOUSE SHB6118I chính hãng giá giảm từ 2,250,000đ xuống còn 1,410,000đ

1,410,000đ 2,250,000đ -37%

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ0870

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ0870 chính hãng giá giảm từ 3,950,000đ xuống còn 2,490,000đ

2,490,000đ 3,950,000đ -37%

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ2789

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ2789 chính hãng giá giảm từ 4,950,000đ xuống còn 4,950,000đ

4,950,000đ 4,950,000đ

Máy Khử Mùi Cao Cấp Chính Hãng CANZY CZ 2070B

Máy Khử Mùi Cao Cấp Chính Hãng CANZY CZ 2070B chính hãng giá giảm từ 2,250,000đ xuống còn 1,450,000đ

1,450,000đ 2,250,000đ -36%

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002SYP

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002SYP chính hãng giá giảm từ 2,450,000đ xuống còn 1,650,000đ

1,650,000đ 2,450,000đ -33%

Máy Khử Mùi Chữ T Canzy CZ VT70

Máy Khử Mùi Chữ T Canzy CZ VT70 chính hãng giá giảm từ 3,650,000đ xuống còn 3,650,000đ

3,650,000đ 3,650,000đ

Máy Khử Mùi Cao Cấp BLACK CANZY CZ 1870

Máy Khử Mùi Cao Cấp BLACK CANZY CZ 1870 chính hãng giá giảm từ 5,550,000đ xuống còn 3,250,000đ

3,250,000đ 5,550,000đ -41%

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002SYP

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002SYP chính hãng giá giảm từ 2,950,000đ xuống còn 1,850,000đ

1,850,000đ 2,950,000đ -37%

Máy Khử Mùi INOX Việt Nhật TAKA HC70S

Máy Khử Mùi INOX Việt Nhật TAKA HC70S chính hãng giá giảm từ 1,350,000đ xuống còn 1,350,000đ

1,350,000đ 1,350,000đ

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002G

Máy Khử Mùi Âm Tủ CANZY CZ7002G chính hãng giá giảm từ 2,850,000đ xuống còn 1,920,000đ

1,920,000đ 2,850,000đ -33%

Máy Khử Mùi Cao Cấp CANZY CZ2060B Dài 60Cm

Máy Khử Mùi Cao Cấp CANZY CZ2060B Dài 60Cm chính hãng giá giảm từ 1,950,000đ xuống còn 1,390,000đ

1,390,000đ 1,950,000đ -29%

Máy Khử Mùi Chính Hãng SUNHOUSE SHB6118B

Máy Khử Mùi Chính Hãng SUNHOUSE SHB6118B chính hãng giá giảm từ 1,950,000đ xuống còn 1,310,000đ

1,310,000đ 1,950,000đ -33%

Máy hút mùi vỏ inox SUNHOUSE SHB6118I chính hãng giá tốt

Máy hút mùi vỏ inox SUNHOUSE SHB6118I chính hãng giá tốt chính hãng giá giảm từ 2,690,000đ xuống còn 1,475,000đ

1,475,000đ 2,690,000đ -45%

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6119B

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6119B chính hãng giá giảm từ 2,100,000đ xuống còn 1,365,000đ

1,365,000đ 2,100,000đ -35%

Máy Khử Mùi Inox Chính Hãng TAKA 1370ES

Máy Khử Mùi Inox Chính Hãng TAKA 1370ES chính hãng giá giảm từ 1,450,000đ xuống còn 1,450,000đ

1,450,000đ 1,450,000đ

Máy hút mùi Sunhouse SHB6118B

Máy hút mùi Sunhouse SHB6118B chính hãng giá giảm từ 2,500,000đ xuống còn 1,350,000đ

1,350,000đ 2,500,000đ -46%

Máy Khử Mùi Kính Cong Thế Hệ Mới CANZY CZ3679

Máy Khử Mùi Kính Cong Thế Hệ Mới CANZY CZ3679 chính hãng giá giảm từ 2,550,000đ xuống còn 2,150,000đ

2,150,000đ 2,550,000đ -16%

Máy Hút Khói Thiếc Hàn Hakko 493 ( Tặng Kèm 2m ống )

Máy Hút Khói Thiếc Hàn Hakko 493 ( Tặng Kèm 2m ống ) chính hãng giá giảm từ 339,000đ xuống còn 328,830đ

328,830đ 339,000đ -3%

[Rẻ Vô Địch] Máy Hút Mùi Nhà Bếp Sevilla SV R70i, Máy Hút Mùi Bếp Sevilla SV-R70i, Quạt hút mùi Chính Hãng, BH 2 năm

[Rẻ Vô Địch] Máy Hút Mùi Nhà Bếp Sevilla SV R70i, Máy Hút Mùi Bếp Sevilla SV-R70i, Quạt hút mùi Chính Hãng, BH 2 năm chính hãng giá giảm từ 2,200,000đ xuống còn 1,490,000đ

1,490,000đ 2,200,000đ -32%

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ2789

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ2789 chính hãng giá giảm từ 4,950,000đ xuống còn 2,750,000đ

2,750,000đ 4,950,000đ -44%

Máy Khử Mùi Cao Cấp TAKA TK 1370EB

Máy Khử Mùi Cao Cấp TAKA TK 1370EB chính hãng giá giảm từ 1,950,000đ xuống còn 1,950,000đ

1,950,000đ 1,950,000đ

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6118B

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6118B chính hãng giá giảm từ 2,300,000đ xuống còn 1,288,000đ

1,288,000đ 2,300,000đ -44%

Máy hút mùi kính phẳng Sevilla SV08B - 70cm

Máy hút mùi kính phẳng Sevilla SV08B - 70cm chính hãng giá giảm từ 2,050,000đ xuống còn 1,271,000đ

1,271,000đ 2,050,000đ -38%

ỐNG BẠC DẪN THOÁT KHÍ MÁY HÚT MÙI - ỐNG BẠC MÁY HÚT MÙI

ỐNG BẠC DẪN THOÁT KHÍ MÁY HÚT MÙI - ỐNG BẠC MÁY HÚT MÙI chính hãng giá giảm từ 30,000đ xuống còn 29,700đ

29,700đ 30,000đ -1%

Máy Khử Mùi Vân Gỗ Cao Cấp TAKA TK_270W2

Máy Khử Mùi Vân Gỗ Cao Cấp TAKA TK_270W2 chính hãng giá giảm từ 1,750,000đ xuống còn 1,750,000đ

1,750,000đ 1,750,000đ

Máy hút mùi Faster SYP 7003, máy khử mùi âm tủ 70cm

Máy hút mùi Faster SYP 7003, máy khử mùi âm tủ 70cm chính hãng giá giảm từ 2,139,000đ xuống còn 2,139,000đ

2,139,000đ 2,139,000đ

CÁNH QUẠT MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG - [CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 NĂM]

CÁNH QUẠT MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG - [CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 1 NĂM] chính hãng giá giảm từ 499,000đ xuống còn 499,000đ

499,000đ 499,000đ

Miễn phí lắp đặt HCM HN - Máy hút mùi Bluestone HOB-8725

Miễn phí lắp đặt HCM HN - Máy hút mùi Bluestone HOB-8725 chính hãng giá giảm từ 4,999,000đ xuống còn 2,999,000đ

2,999,000đ 4,999,000đ -40%

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ0870

Máy Khử Mùi Kính Cong Cảm Ứng CANZY CZ0870 chính hãng giá giảm từ 4,550,000đ xuống còn 2,450,000đ

2,450,000đ 4,550,000đ -46%

Máy Khử Mùi Dài 90Cm CANZY CZ TB90

Máy Khử Mùi Dài 90Cm CANZY CZ TB90 chính hãng giá giảm từ 2,950,000đ xuống còn 2,250,000đ

2,250,000đ 2,950,000đ -24%

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6629-70C

Máy hút mùi Sunhouse SHB 6629-70C chính hãng giá giảm từ 4,200,000đ xuống còn 2,100,000đ

2,100,000đ 4,200,000đ -50%

Máy hút mùi bếp nhỏ gọn dễ lắp đặt FH150! Tặng kèm 4m ống

Máy hút mùi bếp nhỏ gọn dễ lắp đặt FH150! Tặng kèm 4m ống chính hãng giá giảm từ 399,000đ xuống còn 399,000đ

399,000đ 399,000đ

Máy Khử Mùi Technology Japan TAKA TK270B

Máy Khử Mùi Technology Japan TAKA TK270B chính hãng giá giảm từ 1,450,000đ xuống còn 1,450,000đ

1,450,000đ 1,450,000đ

✅ Máy hút mùi kính vát nghiêng Faster FS 3608B ✅ Hút êm, động cơ siêu khỏe, bảo hành chính hãng 2 năm

✅ Máy hút mùi kính vát nghiêng Faster FS 3608B ✅ Hút êm, động cơ siêu khỏe, bảo hành chính hãng 2 năm chính hãng giá giảm từ 4,899,000đ xuống còn 3,590,000đ

3,590,000đ 4,899,000đ -27%

Máy hút mùi kính cong CANZY CZ3470

Máy hút mùi kính cong CANZY CZ3470 chính hãng giá giảm từ 3,650,000đ xuống còn 1,971,000đ

1,971,000đ 3,650,000đ -46%

[Rẻ Vô Địch] Máy Hút Mùi Nhà Bếp Sevilla SV R70i, Máy Hút Mùi Bếp Sevilla SV-R70i, Quạt hút mùi Chính Hãng, BH 2 năm

[Rẻ Vô Địch] Máy Hút Mùi Nhà Bếp Sevilla SV R70i, Máy Hút Mùi Bếp Sevilla SV-R70i, Quạt hút mùi Chính Hãng, BH 2 năm chính hãng giá giảm từ 2,200,000đ xuống còn 1,490,000đ

1,490,000đ 2,200,000đ -32%

Máy hút mùi kính phẳng Sevilla SV08B - 70cm

Máy hút mùi kính phẳng Sevilla SV08B - 70cm chính hãng giá giảm từ 2,050,000đ xuống còn 1,271,000đ

1,271,000đ 2,050,000đ -38%

✅ Máy hút mùi kính vát nghiêng Faster FS 3608B ✅ Hút êm, động cơ siêu khỏe, bảo hành chính hãng 2 năm

✅ Máy hút mùi kính vát nghiêng Faster FS 3608B ✅ Hút êm, động cơ siêu khỏe, bảo hành chính hãng 2 năm chính hãng giá giảm từ 4,899,000đ xuống còn 3,590,000đ

3,590,000đ 4,899,000đ -27%

Máy hút mùi bếp nhỏ gọn dễ lắp đặt FH150! Tặng kèm 4m ống

Máy hút mùi bếp nhỏ gọn dễ lắp đặt FH150! Tặng kèm 4m ống chính hãng giá giảm từ 399,000đ xuống còn 399,000đ

399,000đ 399,000đ

Máy hút mùi bếp công suất lớn 1000m3/h

Máy hút mùi bếp công suất lớn 1000m3/h chính hãng giá giảm từ 1,050,000đ xuống còn 1,050,000đ

1,050,000đ 1,050,000đ

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng đủ điều kiện

Quà tặng

Quà tặng hấp dẫn khi mua sản phẩm đặc biệt

Điểm thưởng

Hoàn tiền bằng xu, để dành mua tiếp