Đầu thu kĩ thuật số


Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 VTC-HD T201 xem truyền hình miễn phí trọn đời (hàng nhập khẩu)

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 VTC-HD T201 xem truyền hình miễn phí trọn đời (hàng nhập khẩu) chính hãng giá giảm từ 89,000 đ xuống còn 68,000 đ

68,000 đ 89,000 đ -31%%

Anten Thu Truyền Hình Số Mặt Đất KTS DVB-T2 HKD ATMN 113-T2 Hoành Kiến Đạt

Anten Thu Truyền Hình Số Mặt Đất KTS DVB-T2 HKD ATMN 113-T2 Hoành Kiến Đạt chính hãng giá giảm từ 69,000 đ xuống còn 69,000 đ

69,000 đ 69,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số DVBT2 LTP Việt Nam (STB 1306) VTC T201 + Anten Nhôm

Đầu thu kỹ thuật số DVBT2 LTP Việt Nam (STB 1306) VTC T201 + Anten Nhôm chính hãng giá giảm từ 330,000 đ xuống còn 235,000 đ

235,000 đ 330,000 đ -29%%

Anten kỹ thuật số DVB T2 có mạch khuếch đại Tặng kèm dây cấp nguồn và 15m dây cáp đồng trục

Anten kỹ thuật số DVB T2 có mạch khuếch đại Tặng kèm dây cấp nguồn và 15m dây cáp đồng trục chính hãng giá giảm từ 179,000 đ xuống còn 139,000 đ

139,000 đ 179,000 đ -22%%

Ăng Ten Tv Kỹ Thuật Số Ty07 Hdtv Dvb-t2 Chuyên Dụng

Ăng Ten Tv Kỹ Thuật Số Ty07 Hdtv Dvb-t2 Chuyên Dụng chính hãng giá giảm từ 65,800 đ xuống còn 57,700 đ

57,700 đ 65,800 đ -12%%

đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 VTC T201 tăng anten kèm dây 15m

đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 VTC T201 tăng anten kèm dây 15m chính hãng giá giảm từ 249,000 đ xuống còn 249,000 đ

249,000 đ 249,000 đ

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201 chính hãng giá giảm từ 220,000 đ xuống còn 215,000 đ

215,000 đ 220,000 đ -2%%

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201 chính hãng giá giảm từ 209,000 đ xuống còn 209,000 đ

209,000 đ 209,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 VTC-HD T201 xem truyền hình miễn phí trọn đời (hàng nhập khẩu)

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 VTC-HD T201 xem truyền hình miễn phí trọn đời (hàng nhập khẩu) chính hãng giá giảm từ 89,000 đ xuống còn 68,000 đ

68,000 đ 89,000 đ -31%%

Đầu Truyền Hình KTS mặt đất T2

Đầu Truyền Hình KTS mặt đất T2 chính hãng giá giảm từ 99,000 đ xuống còn 99,000 đ

99,000 đ 99,000 đ

ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ T201

ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ T201 chính hãng giá giảm từ 205,000 đ xuống còn 205,000 đ

205,000 đ 205,000 đ

[Tặng Anten] Đầu Thu kỹ Thuật Số,Đầu Thu Mặt Đất VTC T201

[Tặng Anten] Đầu Thu kỹ Thuật Số,Đầu Thu Mặt Đất VTC T201 chính hãng giá giảm từ 219,000 đ xuống còn 219,000 đ

219,000 đ 219,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 cũ các loại

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 cũ các loại chính hãng giá giảm từ 165,000 đ xuống còn 145,000 đ

145,000 đ 165,000 đ -12%%

Đầu thu truyền hình mặt đất dvb t2

Đầu thu truyền hình mặt đất dvb t2 chính hãng giá giảm từ 60,000 đ xuống còn 60,000 đ

60,000 đ 60,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số DVBT2 LTP Việt Nam (STB 1306) VTC T201 + Anten Nhôm

Đầu thu kỹ thuật số DVBT2 LTP Việt Nam (STB 1306) VTC T201 + Anten Nhôm chính hãng giá giảm từ 330,000 đ xuống còn 235,000 đ

235,000 đ 330,000 đ -29%%

Đầu thu truyền hình số mặt đất VTC T201 tặng anten liền dây 15m

Đầu thu truyền hình số mặt đất VTC T201 tặng anten liền dây 15m chính hãng giá giảm từ 246,000 đ xuống còn 246,000 đ

246,000 đ 246,000 đ

ĐẦU THU VTC T201- xem truyền hình miễn phí

ĐẦU THU VTC T201- xem truyền hình miễn phí chính hãng giá giảm từ 200,000 đ xuống còn 200,000 đ

200,000 đ 200,000 đ

Đầu thu truyền hình kỹ thuật số VTC T201 xem tivi chất lượng HD

Đầu thu truyền hình kỹ thuật số VTC T201 xem tivi chất lượng HD chính hãng giá giảm từ 209,000 đ xuống còn 209,000 đ

209,000 đ 209,000 đ

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201 chính hãng giá giảm từ 209,000 đ xuống còn 209,000 đ

209,000 đ 209,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số mặt đất và vệ tinh AVG (An Viên)

Đầu thu kỹ thuật số mặt đất và vệ tinh AVG (An Viên) chính hãng giá giảm từ 200,000 đ xuống còn 200,000 đ

200,000 đ 200,000 đ

Remode đầu thu KTS mặt đất Honjianda

Remode đầu thu KTS mặt đất Honjianda chính hãng giá giảm từ 35,000 đ xuống còn 35,000 đ

35,000 đ 35,000 đ

Đầu kỹ thuật số chính hãng VTC

Đầu kỹ thuật số chính hãng VTC chính hãng giá giảm từ 110,000 đ xuống còn 110,000 đ

110,000 đ 110,000 đ

ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 LKGD NTA

ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 LKGD NTA chính hãng giá giảm từ 289,000 đ xuống còn 289,000 đ

289,000 đ 289,000 đ

Đầu thu kỹ thuất số DVB-T2 VNPT

Đầu thu kỹ thuất số DVB-T2 VNPT chính hãng giá giảm từ 200,000 đ xuống còn 200,000 đ

200,000 đ 200,000 đ

Đầu thu Kỹ thuật số DVB T2 VTC T201, xem truyền hình và Youtobe miễn phí trọn đời - Home Tech

Đầu thu Kỹ thuật số DVB T2 VTC T201, xem truyền hình và Youtobe miễn phí trọn đời - Home Tech chính hãng giá giảm từ 315,000 đ xuống còn 209,000 đ

209,000 đ 315,000 đ -34%%

5 con AOD2910 D2910 kênh N 100v 31A To252 mới chính hãng

5 con AOD2910 D2910 kênh N 100v 31A To252 mới chính hãng chính hãng giá giảm từ 35,000 đ xuống còn 35,000 đ

35,000 đ 35,000 đ

[Tặng Anten] Đầu thu Kỹ thuật số DVB T2 VTC T201/T201s YOUTOBE

[Tặng Anten] Đầu thu Kỹ thuật số DVB T2 VTC T201/T201s YOUTOBE chính hãng giá giảm từ 368,000 đ xuống còn 248,000 đ

248,000 đ 368,000 đ -33%%

Đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB T2, xem Euro 2020 - 2021 miễn phí các kênh VTC, VTV-BH1 ( Tặng dây HDMI)

Đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB T2, xem Euro 2020 - 2021 miễn phí các kênh VTC, VTV-BH1 ( Tặng dây HDMI) chính hãng giá giảm từ 250,000 đ xuống còn 237,500 đ

237,500 đ 250,000 đ -5%%

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201

đầu thu truyền hình số mặt đất dvb t2 VTC T201 chính hãng giá giảm từ 199,000 đ xuống còn 199,000 đ

199,000 đ 199,000 đ

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 VTC T201 tặng anten dây 15M

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 VTC T201 tặng anten dây 15M chính hãng giá giảm từ 255,000 đ xuống còn 255,000 đ

255,000 đ 255,000 đ

Mắt chảo thu tín hiệu LNB

Mắt chảo thu tín hiệu LNB chính hãng giá giảm từ 39,000 đ xuống còn 39,000 đ

39,000 đ 39,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số Vinabox T220s - Phụ kiện thiết bị điện tử

Đầu thu kỹ thuật số Vinabox T220s - Phụ kiện thiết bị điện tử chính hãng giá giảm từ 399,000 đ xuống còn 199,900 đ

199,900 đ 399,000 đ -50%%

Đầu thu xem truyền hình Kỹ thuật số mặt đất DVB.T2 của LTP VIỆT NAM (tặng kèm móc khóa chuột)

Đầu thu xem truyền hình Kỹ thuật số mặt đất DVB.T2 của LTP VIỆT NAM (tặng kèm móc khóa chuột) chính hãng giá giảm từ 275,000 đ xuống còn 275,000 đ

275,000 đ 275,000 đ

đầu thu kĩ thuật số DVB T2 VTC T201

đầu thu kĩ thuật số DVB T2 VTC T201 chính hãng giá giảm từ 269,000 đ xuống còn 269,000 đ

269,000 đ 269,000 đ

Đầu thu kĩ thuật số mặt đất DVB T2 VTC T201 tặng Anten xanh 15m

Đầu thu kĩ thuật số mặt đất DVB T2 VTC T201 tặng Anten xanh 15m chính hãng giá giảm từ 256,000 đ xuống còn 256,000 đ

256,000 đ 256,000 đ

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 cũ

Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 cũ chính hãng giá giảm từ 125,000 đ xuống còn 119,000 đ

119,000 đ 125,000 đ -12%%

Mắt chảo thu tín hiệu LNB K +, Nhụy thu sóng K+

Mắt chảo thu tín hiệu LNB K +, Nhụy thu sóng K+ chính hãng giá giảm từ 50,000 đ xuống còn 50,000 đ

50,000 đ 50,000 đ

Anten dùng cho đầu thu kts mặt đất DVB.T2 và TIVI TÍCH HỢP

Anten dùng cho đầu thu kts mặt đất DVB.T2 và TIVI TÍCH HỢP chính hãng giá giảm từ 35,000 đ xuống còn 35,000 đ

35,000 đ 35,000 đ

Đầu Thu Vệ Tinh VTC HD V2 (Có 4 tháng TB) - Thẻ Gia Hạn TH VTC

Đầu Thu Vệ Tinh VTC HD V2 (Có 4 tháng TB) - Thẻ Gia Hạn TH VTC chính hãng giá giảm từ 180,000 đ xuống còn 180,000 đ

180,000 đ 180,000 đ -9%%

Đầu khiển đầu kĩ thuật số VTC 19001530

Đầu khiển đầu kĩ thuật số VTC 19001530 chính hãng giá giảm từ 15,000 đ xuống còn 15,000 đ

15,000 đ 15,000 đ

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 VTC T201 tặng anten dây 15M

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 VTC T201 tặng anten dây 15M chính hãng giá giảm từ 262,900 đ xuống còn 262,900 đ

262,900 đ 262,900 đ

Remote Đầu Thu TV SCTV - Truyền Hình KTS Cáp SCTV (Kèm Pin AAA Maxell)

Remote Đầu Thu TV SCTV - Truyền Hình KTS Cáp SCTV (Kèm Pin AAA Maxell) chính hãng giá giảm từ 42,000 đ xuống còn 42,000 đ

42,000 đ 42,000 đ

Đầu kỹ thuật số DVB-T2

Đầu kỹ thuật số DVB-T2 chính hãng giá giảm từ 115,000 đ xuống còn 115,000 đ

115,000 đ 115,000 đ

Đầu Thu Kĩ Thuật Số DVB T2 LTP Tặng Anten 15m

Đầu Thu Kĩ Thuật Số DVB T2 LTP Tặng Anten 15m chính hãng giá giảm từ 239,000 đ xuống còn 239,000 đ

239,000 đ 239,000 đ

Đầu Thu Kĩ Thuật số VNPT DVB-T2 T202 , T203 HD VNPT-iGate ( đầu thu truyền hình mặt đất VNPT)

Đầu Thu Kĩ Thuật số VNPT DVB-T2 T202 , T203 HD VNPT-iGate ( đầu thu truyền hình mặt đất VNPT) chính hãng giá giảm từ 550,000 đ xuống còn 450,000 đ

450,000 đ 550,000 đ -18%%

Điều khiển đầu kỹ thuật số VTC-HD 02 Hàng tốt

Điều khiển đầu kỹ thuật số VTC-HD 02 Hàng tốt chính hãng giá giảm từ 21,000 đ xuống còn 19,000 đ

19,000 đ 21,000 đ -10%%

Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 LTP 1306

Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 LTP 1306 chính hãng giá giảm từ 399,000 đ xuống còn 259,000 đ

259,000 đ 399,000 đ -35%%

Đầu thu K+ SamSung S5060 Chính Hãng

Đầu thu K+ SamSung S5060 Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 268,000 đ xuống còn 254,600 đ

254,600 đ 268,000 đ -5%%

Đầu thu mobiTV, An Viên mới chính hãng tặng 3 tháng gói 60

Đầu thu mobiTV, An Viên mới chính hãng tặng 3 tháng gói 60 chính hãng giá giảm từ 659,000 đ xuống còn 659,000 đ

659,000 đ 659,000 đ

Đầu Thu Truyền Hình Số Mặt Đất Ltp Vietnam STB – 1406 Tặng Anten 15m 💥 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG

Đầu Thu Truyền Hình Số Mặt Đất Ltp Vietnam STB – 1406 Tặng Anten 15m 💥 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG chính hãng giá giảm từ 399,000 đ xuống còn 299,000 đ

299,000 đ 399,000 đ -25%%

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng đủ điều kiện

Quà tặng

Quà tặng hấp dẫn khi mua sản phẩm đặc biệt

Điểm thưởng

Hoàn tiền bằng xu, để dành mua tiếp