Cân & phân tích lượng mỡ


⭐️ Máy cân đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-516B Full-Body Sensor Body Composition Monitor Scale Fitness Gym hỗ trợ giảm cân

⭐️ Máy cân đo lượng mỡ cơ thể Omron HBF-516B Full-Body Sensor Body Composition Monitor Scale Fitness Gym hỗ trợ giảm cân chính hãng giá giảm từ 4,500,000đ xuống còn 4,500,000đ

4,500,000đ 4,500,000đ

Cân điên tử SHOP10K kiểm tra sức khỏe có độ Chính Xác Cao SP004347

Cân điên tử SHOP10K kiểm tra sức khỏe có độ Chính Xác Cao SP004347 chính hãng giá giảm từ 399,000đ xuống còn 399,000đ

399,000đ 399,000đ

Cân điện tử, cân sức khỏe SHOP10K cho gia đình mạnh khỏe tặng kèm dây đo SP004293

Cân điện tử, cân sức khỏe SHOP10K cho gia đình mạnh khỏe tặng kèm dây đo SP004293 chính hãng giá giảm từ 299,000đ xuống còn 299,000đ

299,000đ 299,000đ

Cân sức khỏe điện tử SHOP10K kèm sạc, theo dõi cân nặng chỉ số cơ thể SP005073

Cân sức khỏe điện tử SHOP10K kèm sạc, theo dõi cân nặng chỉ số cơ thể SP005073 chính hãng giá giảm từ 289,000đ xuống còn 289,000đ

289,000đ 289,000đ

Cân Điện Tử Thông Minh Bluetooth Xiaomi Smart Scale Gen 2 – Bác Sĩ Gia Đình, Trợ Lý Sức Khỏe - Hàng Chính Hãng

Cân Điện Tử Thông Minh Bluetooth Xiaomi Smart Scale Gen 2 – Bác Sĩ Gia Đình, Trợ Lý Sức Khỏe - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 399,000đ xuống còn 259,000đ

259,000đ 399,000đ -35%

Cân điện tử sức khoẻ thông minh Digital Weight DW503 đo chính xác lượng mỡ, lượng nước trong cơ thể.HÀNG CHÍNH HÃNG

Cân điện tử sức khoẻ thông minh Digital Weight DW503 đo chính xác lượng mỡ, lượng nước trong cơ thể.HÀNG CHÍNH HÃNG chính hãng giá giảm từ 299,000đ xuống còn 199,000đ

199,000đ 299,000đ -33%

Cân điện tử thông minh XIAOMI Mi Body Fat / Digital Weight Scale 2 Kiểm tra sức khoẻ đo lượng mỡ mặt kính đẹp chính hãng

Cân điện tử thông minh XIAOMI Mi Body Fat / Digital Weight Scale 2 Kiểm tra sức khoẻ đo lượng mỡ mặt kính đẹp chính hãng chính hãng giá giảm từ 252,000đ xuống còn 229,000đ

229,000đ 252,000đ -16%

Cân Điện Tử Thông Minh Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe Dùng Sạc USB VT268

Cân Điện Tử Thông Minh Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe Dùng Sạc USB VT268 chính hãng giá giảm từ 199,000đ xuống còn 169,000đ

169,000đ 199,000đ -15%

Cân Sức Khỏe Thông Minh Fujihatsu FHS-01 - Phân Tích Lượng Mỡ Thừa, Chỉ số BMI, BMR. FHS-01 Hàng Chính Hãng BH 12T

Cân Sức Khỏe Thông Minh Fujihatsu FHS-01 - Phân Tích Lượng Mỡ Thừa, Chỉ số BMI, BMR. FHS-01 Hàng Chính Hãng BH 12T chính hãng giá giảm từ 359,000đ xuống còn 215,000đ

215,000đ 359,000đ -40%

Cân Điện Tử Thông Minh Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe Dùng Sạc vt163

Cân Điện Tử Thông Minh Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe Dùng Sạc vt163 chính hãng giá giảm từ 178,800đ xuống còn 165,000đ

165,000đ 178,800đ -8%

Cân Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Điện Tử Cao Cấp Omron HBF-224 [HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 3 NĂM]

Cân Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Điện Tử Cao Cấp Omron HBF-224 [HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 3 NĂM] chính hãng giá giảm từ 100,000đ xuống còn 100,000đ

100,000đ 100,000đ

[FREESHIP] Cân sức khỏe điện tử thông minh phân tích cơ thể Perfect, cân đo độ béo, mỡ, lượng nước, cơ bắp

[FREESHIP] Cân sức khỏe điện tử thông minh phân tích cơ thể Perfect, cân đo độ béo, mỡ, lượng nước, cơ bắp chính hãng giá giảm từ 139,000đ xuống còn 139,000đ

139,000đ 139,000đ

Cân điện tử đo sức khỏe, cân sức khỏe phân tích lượng mỡ và nước trong cơ thể (11 thông số qua smartphone)

Cân điện tử đo sức khỏe, cân sức khỏe phân tích lượng mỡ và nước trong cơ thể (11 thông số qua smartphone) chính hãng giá giảm từ 230,000đ xuống còn 155,000đ

155,000đ 230,000đ -33%

Cân Sức Khoẻ Điện Tử Kết Nối BLUTOOTH,Cân MiNi,Cân Gia Đình Phân Tích Lượng Mỡ Lượng Nước và Số Đo Cơ Thể (Đ25) CP161

Cân Sức Khoẻ Điện Tử Kết Nối BLUTOOTH,Cân MiNi,Cân Gia Đình Phân Tích Lượng Mỡ Lượng Nước và Số Đo Cơ Thể (Đ25) CP161 chính hãng giá giảm từ 189,000đ xuống còn 189,000đ

189,000đ 189,000đ

Cân điện tử sức khỏe đo lượng mỡ và phân tích cơ thể có kết nối bluetooth

Cân điện tử sức khỏe đo lượng mỡ và phân tích cơ thể có kết nối bluetooth chính hãng giá giảm từ 190,000đ xuống còn 159,000đ

159,000đ 190,000đ -16%

Cân thông minh Xiaomi Body Fat Scale 2 phân tích lượng mỡ, cơ bắp, chất báo nội tạng

Cân thông minh Xiaomi Body Fat Scale 2 phân tích lượng mỡ, cơ bắp, chất báo nội tạng chính hãng giá giảm từ 599,000đ xuống còn 399,000đ

399,000đ 599,000đ -33%

Cân điện tử sức khỏe, cân phân tích lượng mỡ, cơ SHOP10K - SP005074

Cân điện tử sức khỏe, cân phân tích lượng mỡ, cơ SHOP10K - SP005074 chính hãng giá giảm từ 185,000đ xuống còn 148,000đ

148,000đ 185,000đ -20%

Cân Sức Khoẻ Điện Tử Kết Nối BLUTOOTH,Cân MiNi,Cân Gia Đình Phân Tích Lượng Mỡ Lượng Nước và Số Đo Cơ Thể 1614SP

Cân Sức Khoẻ Điện Tử Kết Nối BLUTOOTH,Cân MiNi,Cân Gia Đình Phân Tích Lượng Mỡ Lượng Nước và Số Đo Cơ Thể 1614SP chính hãng giá giảm từ 264,600đ xuống còn 264,600đ

264,600đ 264,600đ

FreeShip-cân sức khỏe phân tích lượng mỡ và nước trong cơ thể (11 thông số qua smartphone)

FreeShip-cân sức khỏe phân tích lượng mỡ và nước trong cơ thể (11 thông số qua smartphone) chính hãng giá giảm từ 147,000đ xuống còn 147,000đ

147,000đ 147,000đ

Cân thông minh Xiaomi Body Fat Scale 2 phân tích lượng mỡ, cơ bắp, chất báo nội tạng

Cân thông minh Xiaomi Body Fat Scale 2 phân tích lượng mỡ, cơ bắp, chất báo nội tạng chính hãng giá giảm từ 599,000đ xuống còn 399,000đ

399,000đ 599,000đ -33%

Cân Điện Tử Kết Nối Bluetooth phân tích theo dõi chỉ số cơ thể lượng mỡ, huyết áp cực chính xác

Cân Điện Tử Kết Nối Bluetooth phân tích theo dõi chỉ số cơ thể lượng mỡ, huyết áp cực chính xác chính hãng giá giảm từ 250,000đ xuống còn 180,000đ

180,000đ 250,000đ -28%

[Hàng Quốc Tế]Cân Điện Tử Kết Nối Bluetooth Thông Minh Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe

[Hàng Quốc Tế]Cân Điện Tử Kết Nối Bluetooth Thông Minh Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe chính hãng giá giảm từ 300,000đ xuống còn 230,000đ

230,000đ 300,000đ -23%

Cân đo phân tích lượng mỡ HBF-224

Cân đo phân tích lượng mỡ HBF-224 chính hãng giá giảm từ 1,790,000đ xuống còn 1,790,000đ

1,790,000đ 1,790,000đ

Cân Sức Khoẻ Điện Tử Kết Nối BLUTOOTH,Cân MiNi,Cân Gia Đình Phân Tích Lượng Mỡ Lượng Nước và Số Đo Cơ Thể (Đ25) CP161

Cân Sức Khoẻ Điện Tử Kết Nối BLUTOOTH,Cân MiNi,Cân Gia Đình Phân Tích Lượng Mỡ Lượng Nước và Số Đo Cơ Thể (Đ25) CP161 chính hãng giá giảm từ 264,600đ xuống còn 264,600đ

264,600đ 264,600đ

Cân Điện Tử Thông Minh Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe Dùng Sạc vt163

Cân Điện Tử Thông Minh Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Cơ Thể Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Cân Đo Sức Khỏe Dùng Sạc vt163 chính hãng giá giảm từ 178,800đ xuống còn 165,000đ

165,000đ 178,800đ -8%

[video thật] Cân điện tử sức khỏe, cân thông minh đo lượng mỡ cơ thể - cân kết nối điện thoại thông minh, sạc USB

[video thật] Cân điện tử sức khỏe, cân thông minh đo lượng mỡ cơ thể - cân kết nối điện thoại thông minh, sạc USB chính hãng giá giảm từ 250,000đ xuống còn 160,000đ

160,000đ 250,000đ -36%

Cân điện tử kết nối bluetooth phân tích lượng mỡ lượng nước và các số đo cơ thể, cân chính xác 99% Cực chuẩn cực bền

Cân điện tử kết nối bluetooth phân tích lượng mỡ lượng nước và các số đo cơ thể, cân chính xác 99% Cực chuẩn cực bền chính hãng giá giảm từ 300,000đ xuống còn 189,000đ

189,000đ 300,000đ -37%

Cân Điện Tử Sức Khỏe Thông Minh Kết Nối Bluetooth Phân Tích Các Chỉ Số Cơ Thể, Cân Đo Lượng Mỡ Kiểm Soát Ăn Uống LM51

Cân Điện Tử Sức Khỏe Thông Minh Kết Nối Bluetooth Phân Tích Các Chỉ Số Cơ Thể, Cân Đo Lượng Mỡ Kiểm Soát Ăn Uống LM51 chính hãng giá giảm từ 159,000đ xuống còn 159,000đ

159,000đ 159,000đ -40%

[Q.TẾ-BH12T-DGW] Cân thông minh Xiaomi Body Fat Scale 2 phân tích lượng mỡ, cơ bắp, chất báo nội tạng - Minh Tín Shop

[Q.TẾ-BH12T-DGW] Cân thông minh Xiaomi Body Fat Scale 2 phân tích lượng mỡ, cơ bắp, chất báo nội tạng - Minh Tín Shop chính hãng giá giảm từ 389,000đ xuống còn 389,000đ

389,000đ 389,000đ

Cân Điện Tử Thông Minh Đo Chỉ Số Sức Khỏe Kết Nối Bluetooth Cân Đo Lượng Mỡ Dùng Sạc USB Trọng Lượng Tối Đa 180kg VT51

Cân Điện Tử Thông Minh Đo Chỉ Số Sức Khỏe Kết Nối Bluetooth Cân Đo Lượng Mỡ Dùng Sạc USB Trọng Lượng Tối Đa 180kg VT51 chính hãng giá giảm từ 200,000đ xuống còn 165,000đ

165,000đ 200,000đ -18%

►♂Cân điện tử gia đình, người lớn thông minh khỏe mạnh, giảm chính xác, đo lượng mỡ phụ nữ, mini đa chức năng

►♂Cân điện tử gia đình, người lớn thông minh khỏe mạnh, giảm chính xác, đo lượng mỡ phụ nữ, mini đa chức năng chính hãng giá giảm từ 190,000đ xuống còn 152,000đ

152,000đ 190,000đ -20%

Cân thông minh đo tỷ lệ mỡ, xương, nước, mức năng lượng cần thiết cho cơ thể

Cân thông minh đo tỷ lệ mỡ, xương, nước, mức năng lượng cần thiết cho cơ thể chính hãng giá giảm từ 189,900đ xuống còn 189,900đ

189,900đ 189,900đ

Cân điện tử sức khoẻ thông minh Digital Weight DW503 đo chính xác lượng mỡ, lượng nước,,, trong cơ thể

Cân điện tử sức khoẻ thông minh Digital Weight DW503 đo chính xác lượng mỡ, lượng nước,,, trong cơ thể chính hãng giá giảm từ 248,823đ xuống còn 248,823đ

248,823đ 248,823đ

[FREESHIP] Cân sức khỏe điện tử thông minh phân tích cơ thể Perfect, cân đo độ béo, mỡ, lượng nước, cơ bắp

[FREESHIP] Cân sức khỏe điện tử thông minh phân tích cơ thể Perfect, cân đo độ béo, mỡ, lượng nước, cơ bắp chính hãng giá giảm từ 159,000đ xuống còn 159,000đ

159,000đ 159,000đ

Cân sức khỏe điện tử đo lượng mỡ thừa cơ thể

Cân sức khỏe điện tử đo lượng mỡ thừa cơ thể chính hãng giá giảm từ 250,000đ xuống còn 215,000đ

215,000đ 250,000đ -14%

Cân Đo phân tích sức khỏe, theo dõi lượng Cơ - Mỡ - Nước Cao cấp TANITA BC859 của Nhật Bản, Đời Mới ( BH 12 tháng)

Cân Đo phân tích sức khỏe, theo dõi lượng Cơ - Mỡ - Nước Cao cấp TANITA BC859 của Nhật Bản, Đời Mới ( BH 12 tháng) chính hãng giá giảm từ 1,750,000đ xuống còn 1,450,000đ

1,450,000đ 1,750,000đ -17%

Cân Sức Khỏe Điện Tử Kết Nối Bluetooth Thông Minh Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Dùng Sạc Usb Trọng Lượng Tối Đa 180kg

Cân Sức Khỏe Điện Tử Kết Nối Bluetooth Thông Minh Phân Tích Lượng Mỡ Cơ Thể Dùng Sạc Usb Trọng Lượng Tối Đa 180kg chính hãng giá giảm từ 275,000đ xuống còn 169,000đ

169,000đ 275,000đ -39%

Cân Sức Khỏe Điện Tử Thông Minh Supscale - Cân đo lượng mỡ cơ thể kết nối smart phone (màu ngẫu nhiên)

Cân Sức Khỏe Điện Tử Thông Minh Supscale - Cân đo lượng mỡ cơ thể kết nối smart phone (màu ngẫu nhiên) chính hãng giá giảm từ 180,000đ xuống còn 129,000đ

129,000đ 180,000đ -28%

Cân Điện Tử Thông Minh Đo Chỉ Số Sức Khỏe Kết Nối Bluetooth Cân Đo Lượng Mỡ Dùng Sạc USB Trọng Lượng Tối Đa 180kg VT51

Cân Điện Tử Thông Minh Đo Chỉ Số Sức Khỏe Kết Nối Bluetooth Cân Đo Lượng Mỡ Dùng Sạc USB Trọng Lượng Tối Đa 180kg VT51 chính hãng giá giảm từ 149,000đ xuống còn 149,000đ

149,000đ 149,000đ

Cân điên tử sức khỏe, cân phân tích lượng mỡ, cơ SHOP10K - SP005073

Cân điên tử sức khỏe, cân phân tích lượng mỡ, cơ SHOP10K - SP005073 chính hãng giá giảm từ 289,000đ xuống còn 231,200đ

231,200đ 289,000đ -20%

Cân Đo Sức Khỏe Thông Minh (Đo 11 thông số qua smartphone) đo tỷ lệ Mỡ Thừa, Lượng nước trong cơ thể....

Cân Đo Sức Khỏe Thông Minh (Đo 11 thông số qua smartphone) đo tỷ lệ Mỡ Thừa, Lượng nước trong cơ thể.... chính hãng giá giảm từ 149,000đ xuống còn 149,000đ

149,000đ 149,000đ

> Cân OMIYA chính xác nhỏ điện tử thông minh gia dụng cơ thể người đo lượng mỡ trong có độ cao sức khỏe Đồng hồ bền bỉ c

> Cân OMIYA chính xác nhỏ điện tử thông minh gia dụng cơ thể người đo lượng mỡ trong có độ cao sức khỏe Đồng hồ bền bỉ c chính hãng giá giảm từ 166,000đ xuống còn 166,000đ

166,000đ 166,000đ

Cân Sức Khoẻ Phân Tích Lượng Mỡ, Đo Chỉ Số Cơ Thể Thông Minh

Cân Sức Khoẻ Phân Tích Lượng Mỡ, Đo Chỉ Số Cơ Thể Thông Minh chính hãng giá giảm từ 210,000đ xuống còn 144,600đ

144,600đ 210,000đ -31%

Bluetooth Smart Body Fat Scale Cân điện tử đo cơ thể tại nhà dành cho nữ nặng chính xác người trưởng thành lượng mỡ

Bluetooth Smart Body Fat Scale Cân điện tử đo cơ thể tại nhà dành cho nữ nặng chính xác người trưởng thành lượng mỡ chính hãng giá giảm từ 289,000đ xuống còn 289,000đ

289,000đ 289,000đ

Cân Điện Tử Thông Minh đo lượng mỡ và nước trong cơ thể, tính chỉ số BMI

Cân Điện Tử Thông Minh đo lượng mỡ và nước trong cơ thể, tính chỉ số BMI chính hãng giá giảm từ 260,000đ xuống còn 260,000đ

260,000đ 260,000đ

Cân tiểu ly điện tử nhà bếp cao cấp định lượng 1g - 10kg, cân tiểu ly làm bánh độ chính xác cao kèm 2 viên pin AAA

Cân tiểu ly điện tử nhà bếp cao cấp định lượng 1g - 10kg, cân tiểu ly làm bánh độ chính xác cao kèm 2 viên pin AAA chính hãng giá giảm từ 80,000đ xuống còn 51,000đ

51,000đ 80,000đ -43%

Bộ Quần Áo Sinh Nhiệt Đổ Mồ Hôi ATONY Cao Cấp Cho Nữ - Hỗ Trợ Giảm Cân, Đánh Tan Mỡ Bụng, Tập Gym, Yoga, Zumba, Aerobic,

Bộ Quần Áo Sinh Nhiệt Đổ Mồ Hôi ATONY Cao Cấp Cho Nữ - Hỗ Trợ Giảm Cân, Đánh Tan Mỡ Bụng, Tập Gym, Yoga, Zumba, Aerobic, chính hãng giá giảm từ 700,000đ xuống còn 385,700đ

385,700đ 700,000đ -45%

Cân điện tử - cân sức khỏe gia đình [Độ Chính Xác Cao] TẶNG kèm pin và thước dây / mặt kính cường lực nhìn siêu sang

Cân điện tử - cân sức khỏe gia đình [Độ Chính Xác Cao] TẶNG kèm pin và thước dây / mặt kính cường lực nhìn siêu sang chính hãng giá giảm từ 225,000đ xuống còn 155,000đ

155,000đ 225,000đ -31%

Cân Điện Tử Wavecom Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Sức Khỏe - App Tiếng Việt ( Hàng Chính Hãng )

Cân Điện Tử Wavecom Kết Nối Bluetooth Đo Chỉ Số Sức Khỏe - App Tiếng Việt ( Hàng Chính Hãng ) chính hãng giá giảm từ 750,000đ xuống còn 399,000đ

399,000đ 750,000đ -47%

Cân phân tích lượng mỡ cao cấp Tanita BC859 [Nhật Bản] - đời mới - made in Japan

Cân phân tích lượng mỡ cao cấp Tanita BC859 [Nhật Bản] - đời mới - made in Japan chính hãng giá giảm từ 1,750,000đ xuống còn 1,662,500đ

1,662,500đ 1,750,000đ -5%

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng đủ điều kiện

Quà tặng

Quà tặng hấp dẫn khi mua sản phẩm đặc biệt

Điểm thưởng

Hoàn tiền bằng xu, để dành mua tiếp