Bộ Kích Wifi


Tenda Bộ phát Wifi di động 4G LTE 4G185 - Hãng phân phối chính thức

Tenda Bộ phát Wifi di động 4G LTE 4G185 - Hãng phân phối chính thức chính hãng giá giảm từ 1,799,000đ xuống còn 1,099,000đ

1,099,000đ 1,799,000đ -39%

Tenda Hệ thống Wifi Nova Mesh cho gia đình MW3 Chuẩn AC 1200Mbps - Hãng phân phối chính thức

Tenda Hệ thống Wifi Nova Mesh cho gia đình MW3 Chuẩn AC 1200Mbps - Hãng phân phối chính thức chính hãng giá giảm từ 999,000đ xuống còn 549,000đ

549,000đ 999,000đ -45%

Xiaomi Kích sóng wifi,Mở rộng sóng Wifi, Tăng cường mạng Wifi -R03- Mi WiFi Repeater Pro - Mi WiFi Range Extender Pro

Xiaomi Kích sóng wifi,Mở rộng sóng Wifi, Tăng cường mạng Wifi -R03- Mi WiFi Repeater Pro - Mi WiFi Range Extender Pro chính hãng giá giảm từ 389,000đ xuống còn 228,000đ

228,000đ 389,000đ -41%

Kích sóng Xiaomi Mi Wifi Repeater Pro phiên bản mới 300 Mbps New 2019

Kích sóng Xiaomi Mi Wifi Repeater Pro phiên bản mới 300 Mbps New 2019 chính hãng giá giảm từ 299,000đ xuống còn 249,000đ

249,000đ 299,000đ -17%

Bộ Phát Wifi MERCUSYS MR70X Wifi 6 Băng Tần Kép AX1800 - Hàng Chính Hãng

Bộ Phát Wifi MERCUSYS MR70X Wifi 6 Băng Tần Kép AX1800 - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 1,999,000đ xuống còn 999,500đ

999,500đ 1,999,000đ -50%

Bộ Mở Rộng Sóng Wifi Totolink EX200 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps - Hãng phân phối chính thức

Bộ Mở Rộng Sóng Wifi Totolink EX200 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps - Hãng phân phối chính thức chính hãng giá giảm từ 185,000đ xuống còn 185,000đ

185,000đ 185,000đ

Bộ Mở Rộng Sóng Wifi Totolink EX200 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps - Hãng phân phối chính thức

Bộ Mở Rộng Sóng Wifi Totolink EX200 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps - Hãng phân phối chính thức chính hãng giá giảm từ 209,000đ xuống còn 199,000đ

199,000đ 209,000đ -5%

Bộ mở rộng sóng WiFi kèm Repeater Chuẩn N Totolink EX200-BH 24 T 4.8

Bộ mở rộng sóng WiFi kèm Repeater Chuẩn N Totolink EX200-BH 24 T 4.8 chính hãng giá giảm từ 220,000đ xuống còn 179,000đ

179,000đ 220,000đ -19%

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi tốc độ 300Mbps TP-LINK TL-WA854RE

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi tốc độ 300Mbps TP-LINK TL-WA854RE chính hãng giá giảm từ 260,000đ xuống còn 215,000đ

215,000đ 260,000đ -17%

Tăng Sóng Wifi Repeater - Wireless tốc độ cao

Tăng Sóng Wifi Repeater - Wireless tốc độ cao chính hãng giá giảm từ 179,000đ xuống còn 179,000đ

179,000đ 179,000đ

Bộ mở rộng sóng Wifi 3 râu Mercusys MW300RE - Hãng phân phối chính thức

Bộ mở rộng sóng Wifi 3 râu Mercusys MW300RE - Hãng phân phối chính thức chính hãng giá giảm từ 179,000đ xuống còn 179,000đ

179,000đ 179,000đ

Bộ phát wifi Xiaomi 4C Router có Repeater kích sóng Wifi tiện lợi nội địa chính hãng - Minh Tín Shop

Bộ phát wifi Xiaomi 4C Router có Repeater kích sóng Wifi tiện lợi nội địa chính hãng - Minh Tín Shop chính hãng giá giảm từ 205,000đ xuống còn 205,000đ

205,000đ 205,000đ

[Freeship toàn quốc từ 50k] Bộ kích wifi 4 anten Mercury MW325R model 2017

[Freeship toàn quốc từ 50k] Bộ kích wifi 4 anten Mercury MW325R model 2017 chính hãng giá giảm từ 195,000đ xuống còn 195,000đ

195,000đ 195,000đ

Bộ kích WiFi TOTOLINK EX201 - Bảo Hành 2 Năm, Hàng Chính Hãng

Bộ kích WiFi TOTOLINK EX201 - Bảo Hành 2 Năm, Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 219,000đ xuống còn 177,000đ

177,000đ 219,000đ -19%

Bộ kích sóng wifi 3 râu Mercury MW310RE,cục thu phát wifi cực mạnh tăng sóng wifi

Bộ kích sóng wifi 3 râu Mercury MW310RE,cục thu phát wifi cực mạnh tăng sóng wifi chính hãng giá giảm từ 205,000đ xuống còn 180,000đ

180,000đ 205,000đ -12%

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi tốc độ 300Mbps TL-WA855RE - Hàng Chính Hãng

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi tốc độ 300Mbps TL-WA855RE - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 299,000đ xuống còn 279,000đ

279,000đ 299,000đ -7%

Cục thu phát wifi 3 râu Mercury MW310RE,kích sóng wifi cực mạnh

Cục thu phát wifi 3 râu Mercury MW310RE,kích sóng wifi cực mạnh chính hãng giá giảm từ 209,000đ xuống còn 179,000đ

179,000đ 209,000đ -14%

[FLASH SALE]Siêu phẩm Kích wifi 3 râu mercury

[FLASH SALE]Siêu phẩm Kích wifi 3 râu mercury chính hãng giá giảm từ 254,000đ xuống còn 179,000đ

179,000đ 254,000đ -30%

[Chính Hãng] Bộ tiếp sóng Totolink EX200 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps chính hãng cao cấp

[Chính Hãng] Bộ tiếp sóng Totolink EX200 Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps chính hãng cao cấp chính hãng giá giảm từ 230,000đ xuống còn 195,000đ

195,000đ 230,000đ -15%

Bộ kích sóngwifi Mercusys chuẩn N 300Mbps MW300RE-Bộ mở rộng sóng range extender Mercusys

Bộ kích sóngwifi Mercusys chuẩn N 300Mbps MW300RE-Bộ mở rộng sóng range extender Mercusys chính hãng giá giảm từ 279,000đ xuống còn 189,000đ

189,000đ 279,000đ -32%

Bộ Phát wifi Xiaomi Nano 2,4Ghz 300Mbs Kích sóng wifi. Ngôn Ngữ Tiếng Việt

Bộ Phát wifi Xiaomi Nano 2,4Ghz 300Mbs Kích sóng wifi. Ngôn Ngữ Tiếng Việt chính hãng giá giảm từ 135,000đ xuống còn 135,000đ

135,000đ 135,000đ

Bộ mở rộng sóng Wifi Totolink EX200 - Bảo hành chính hãng 24T

Bộ mở rộng sóng Wifi Totolink EX200 - Bảo hành chính hãng 24T chính hãng giá giảm từ 185,000đ xuống còn 185,000đ

185,000đ 185,000đ

TP-Link AC 750Mbps Bộ mở rộng sóng Wifi Tăng cường vùng phủ Wifi - RE200 - Hàng Chính Hãng

TP-Link AC 750Mbps Bộ mở rộng sóng Wifi Tăng cường vùng phủ Wifi - RE200 - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 539,000đ xuống còn 329,000đ

329,000đ 539,000đ -39%

Bộ mở rộng sóng WiFi kèm Repeater Chuẩn N Totolink EX200-BH 24 T

Bộ mở rộng sóng WiFi kèm Repeater Chuẩn N Totolink EX200-BH 24 T chính hãng giá giảm từ 245,000đ xuống còn 190,000đ

190,000đ 245,000đ -22%

Bộ Thu Wifi Tplink WN722N - USB Wifi (high gain) tốc độ 150Mbps Wn 722N

Bộ Thu Wifi Tplink WN722N - USB Wifi (high gain) tốc độ 150Mbps Wn 722N chính hãng giá giảm từ 240,000đ xuống còn 184,000đ

184,000đ 240,000đ -23%

[Freeship toàn quốc từ 50k] (Rẻ Vô Địch) Cặp Ăng ten kích sóng bộ phát wifi Huawei B310, B593, B683, E5172 Mới 100%

[Freeship toàn quốc từ 50k] (Rẻ Vô Địch) Cặp Ăng ten kích sóng bộ phát wifi Huawei B310, B593, B683, E5172 Mới 100% chính hãng giá giảm từ 100,000đ xuống còn 90,000đ

90,000đ 100,000đ -10%

Bộ phát Wifi Xiaomi Nano 300Mbs có kích sóng wifi mạnh

Bộ phát Wifi Xiaomi Nano 300Mbs có kích sóng wifi mạnh chính hãng giá giảm từ 120,110đ xuống còn 120,110đ

120,110đ 120,110đ

Totolink EX200 - Bộ mở rộng sóng wifi chuẩn N - hàng chính hãng

Totolink EX200 - Bộ mở rộng sóng wifi chuẩn N - hàng chính hãng chính hãng giá giảm từ 185,000đ xuống còn 185,000đ

185,000đ 185,000đ

Kích 3 râu mercury

Kích 3 râu mercury chính hãng giá giảm từ 180,000đ xuống còn 180,000đ

180,000đ 180,000đ

Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi Tốc Độ 300Mbps Mercusys MW 300RE

Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi Tốc Độ 300Mbps Mercusys MW 300RE chính hãng giá giảm từ 215,000đ xuống còn 199,000đ

199,000đ 215,000đ -7%

Bộ phát wifi Tenda F3 Router. Tốc độ 300Mbps.Kèm củ nguồn, Hỗ trợ kích sóng wifi

Bộ phát wifi Tenda F3 Router. Tốc độ 300Mbps.Kèm củ nguồn, Hỗ trợ kích sóng wifi chính hãng giá giảm từ 135,000đ xuống còn 135,000đ

135,000đ 135,000đ

Modem wifi 3 râu tốc độ cao 300mbps, sóng xuyên tường

Modem wifi 3 râu tốc độ cao 300mbps, sóng xuyên tường chính hãng giá giảm từ 95,000đ xuống còn 92,150đ

92,150đ 95,000đ -3%

Bộ phát wifi xiaomi mini 5G ( hỗ trợ kích sóng wifi ,5Ghz mạnh)

Bộ phát wifi xiaomi mini 5G ( hỗ trợ kích sóng wifi ,5Ghz mạnh) chính hãng giá giảm từ 170,000đ xuống còn 170,000đ

170,000đ 170,000đ

Bộ phát Wifi Tenda N301-300Mbps, Ngôn ngữ tiếng Anh, Kèm củ nguồn. Kích sóng wifi

Bộ phát Wifi Tenda N301-300Mbps, Ngôn ngữ tiếng Anh, Kèm củ nguồn. Kích sóng wifi chính hãng giá giảm từ 135,000đ xuống còn 135,000đ

135,000đ 135,000đ

KHUYẾCH ĐẠI WIFI TOTOLINK EX200 CHÍNH HÃNG

KHUYẾCH ĐẠI WIFI TOTOLINK EX200 CHÍNH HÃNG chính hãng giá giảm từ 240,000đ xuống còn 240,000đ

240,000đ 240,000đ

Bộ Mở Rộng Sóng TPLINK TL-WA850RE- Tốc Độ 300Mbps. Chính Hãng Bảo Hành 24 Tháng

Bộ Mở Rộng Sóng TPLINK TL-WA850RE- Tốc Độ 300Mbps. Chính Hãng Bảo Hành 24 Tháng chính hãng giá giảm từ 229,000đ xuống còn 229,000đ

229,000đ 229,000đ

TP-Link N 300Mbps Bộ mở rộng sóng Wi-Fi -TL-WA855RE - Hàng Chính Hãng

TP-Link N 300Mbps Bộ mở rộng sóng Wi-Fi -TL-WA855RE - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 339,000đ xuống còn 259,000đ

259,000đ 339,000đ -24%

BỘ MỞ RỘNG SÓNG WIFI TOTOLINK EX200_ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG

BỘ MỞ RỘNG SÓNG WIFI TOTOLINK EX200_ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 24 THÁNG chính hãng giá giảm từ 186,000đ xuống còn 186,000đ

186,000đ 186,000đ

Bộ phát wifi tenda xuyên tường AC5 V3 AC7 AC10 AC11 AC23 - modem wifi kích sóng router nối sóng khuếch đại - vienthonghn

Bộ phát wifi tenda xuyên tường AC5 V3 AC7 AC10 AC11 AC23 - modem wifi kích sóng router nối sóng khuếch đại - vienthonghn chính hãng giá giảm từ 250,000đ xuống còn 148,000đ

148,000đ 250,000đ -42%

Kích Sóng Wifi Mercury MW310re 300Mbps 3 Râu Cực Mạnh - | Kích Wifi Mercury MW310re 3 Ăng Ten

Kích Sóng Wifi Mercury MW310re 300Mbps 3 Râu Cực Mạnh - | Kích Wifi Mercury MW310re 3 Ăng Ten chính hãng giá giảm từ 199,000đ xuống còn 199,000đ

199,000đ 199,000đ

Bộ kích sóng, phát wifi Igate AW300N(2nd)

Bộ kích sóng, phát wifi Igate AW300N(2nd) chính hãng giá giảm từ 70,000đ xuống còn 70,000đ

70,000đ 70,000đ

Phát sóng wifi Totolink N200RE v5 - kèm kích sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps

Phát sóng wifi Totolink N200RE v5 - kèm kích sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps chính hãng giá giảm từ 196,000đ xuống còn 196,000đ

196,000đ 196,000đ

TP-Link Bộ mở rộng sóng Wifi 300Mbs -TL-WA854RE - Hàng Chính Hãng

TP-Link Bộ mở rộng sóng Wifi 300Mbs -TL-WA854RE - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 275,000đ xuống còn 219,000đ

219,000đ 275,000đ -20%

Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi Tốc Độ 300Mbps TL-WA854RE - Chính Hãng

Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi Tốc Độ 300Mbps TL-WA854RE - Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 199,000đ xuống còn 199,000đ

199,000đ 199,000đ

Phát Wifi, kích sóng Xiaomi Mi Nano rom tiếng Việt Padavan, rom gốc, Openwrt, open port.

Phát Wifi, kích sóng Xiaomi Mi Nano rom tiếng Việt Padavan, rom gốc, Openwrt, open port. chính hãng giá giảm từ 130,000đ xuống còn 130,000đ

130,000đ 130,000đ

[Bản Quốc Tế] Xiaomi N 300Mbps Bộ Phát Wifi R4CM - Mi Router 4C - Quốc Tế Tiếng Anh 4 Anten rời -BH 2 năm 1 đổi 1

[Bản Quốc Tế] Xiaomi N 300Mbps Bộ Phát Wifi R4CM - Mi Router 4C - Quốc Tế Tiếng Anh 4 Anten rời -BH 2 năm 1 đổi 1 chính hãng giá giảm từ 309,000đ xuống còn 249,000đ

249,000đ 309,000đ -19%

Bộ Kích Sóng Wifi ,Bộ Kích Sóng Wifi Mercury Repeater MW310RE 3 Anten Cực Mạnh

Bộ Kích Sóng Wifi ,Bộ Kích Sóng Wifi Mercury Repeater MW310RE 3 Anten Cực Mạnh chính hãng giá giảm từ 250,000đ xuống còn 240,000đ

240,000đ 250,000đ -4%

Bộ kích sóng wifi 3 râu Mercury cực mạnh,tăng sóng wifi,kích wifi,bộ tiếp nối sóng wi-fi,công nghệ số 247

Bộ kích sóng wifi 3 râu Mercury cực mạnh,tăng sóng wifi,kích wifi,bộ tiếp nối sóng wi-fi,công nghệ số 247 chính hãng giá giảm từ 199,000đ xuống còn 179,000đ

179,000đ 199,000đ -10%

N 150Mbps USB Bộ thu WiFi Siêu nhỏ gọn- TL-WN725N / EW-7811Un - Hàng Chính Hãng

N 150Mbps USB Bộ thu WiFi Siêu nhỏ gọn- TL-WN725N / EW-7811Un - Hàng Chính Hãng chính hãng giá giảm từ 149,000đ xuống còn 99,000đ

99,000đ 149,000đ -41%

Bộ kích sóng wifi 3 râu Mercury cực mạnh, Tăng Sóng Wifi,Kích Wifi , Bộ Tiếp Nối Sóng Wi-Fi

Bộ kích sóng wifi 3 râu Mercury cực mạnh, Tăng Sóng Wifi,Kích Wifi , Bộ Tiếp Nối Sóng Wi-Fi chính hãng giá giảm từ 279,000đ xuống còn 182,000đ

182,000đ 279,000đ -35%

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng đủ điều kiện

Quà tặng

Quà tặng hấp dẫn khi mua sản phẩm đặc biệt

Điểm thưởng

Hoàn tiền bằng xu, để dành mua tiếp